kapat ikonu

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik (BES) Nedir? Nasıl hesaplanır?

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik (BES) Nedir? BES nasıl hesaplanır, zorunlu mudur? Hepsi ve daha fazlası haberimizde.

Bireysel emeklilik; çalışana, çalışmayana, gencine, yaşlısına kısaca herkese hitap eden ve çalışma hayatındaki şartları emeklilik döneminde de sürdürmemizi sağlayan güvenli bir tasarruf yolu, karlı bir birikim aracıdır.

Bireysel Emeklilik (BES)

Son yıllarda para biriktirmek ve aynı zamanda emeğinizden tasarruf sağlama adına en çok tercih edilen yollardan biri haline geldi bireysel emeklilik. Daha önceleri özel sektör bu alanı etkin bir şekilde kullanırken bu sistem devlet eliyle daha kapsamlı ve daha sistemli bir hale getirildi.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik (BES) Nedir? Nasıl hesaplanır?-1

Yeni ismiyle devlet destekli bireysel emeklilik dediğimiz bu sistem sayesinde para biriktirmeye başlayabilirsiniz. Bunun sayesinde sisteme yatırılacak her katkı payının %25’i kadar da devlet desteği sağlanacak. Örnek verecek olursak; herhangi bir bireysel emeklilik sistemine kayıt yaptırdınız ve her ay düzenli olarak 100 TL katkı payı yatırdınız. Buna ek olarak da devlet size 25 TL katkı veriyor. Devlet bu sistemin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla sunduğu bir destek ödemesidir bu katkı payları.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik (BES) Nedir?

Devlet destekli bireysel emeklilik sisteminde devletin bir yıl içinde ödediği maksimum bir değer vardır. 2019 için belirlenen ve bir yıl içerisinde en çok 7,675 TL devlet katkısı kullanılabilir. Yani yatırımcı sisteme daha fazla katkı payı yatırır ve yıllık devletin verdiği bu katkı payını geçerse destek alınamaz. Ne zaman emekli olurum? 2019 Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?Ne zaman emekli olurum? 2019 Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Bu durumu bir örnekle anlatacak olursak; bir yatırımcı sisteme yıllık 30.000 TL katkı payı yatırırsa devlet de 7.675 TL katkı payı ilave olarak yatıracak. Yıllık katkı miktarı artırılır ve söz gelimi 50.000 TL katkı payı yatırılırsa devlet yine 7.675 TL katkı ilave eder. Yani miktarın artması yıllık belirlenen devlet katkı payının limitini aşarsa verilen miktar artmaz. Ancak özel sektörün kendi belirleyeceği avantajlarda değişiklikler olabilir. Emekliler İçin Faizsiz Kredi ve Düşük Faizli Kredi Şartları Neler?Emekliler İçin Faizsiz Kredi ve Düşük Faizli Kredi Şartları Neler?

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik 2019 Sisteminden Çocuklarım ve Eşim Yararlanabilir Mi?

2019 devlet katkılı bireysel emeklilik sistemin de eşlerin ve çocukların da yararlanması mümkün. Aslında bu sistemden herkes yararlanabilir. Sadece sisteme kayıt olup belirlenen miktarda katkı payı yatırmak yeterlidir. Burada da her 100 TL’lik katkı payı yatırana devlet de 25 TL katkı sunuyor. Sisteme dahil olmanın şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Ayrıca mavi kart kullanıcıları da bu sisteme dahil olabiliyor. Yani bireysel emeklilik sözleşmesi kimin adına yapıldıysa devlet katkısı ona yapılır.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik ve EGM

Kısa adı EGM olan emeklilik gözetim merkezi nedir? EGM, hazine müsteşarlığının bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve sorunsuz bir şekilde işletilmesi ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak için görevlendirdiği bir tüzel kişiliktir. Yani müsteşarlık bir tüzel kişiyi emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirir.

Sözleşmeli şirketlerden emekliliğe esas verileri toplar, bu verileri elektronik ortamda saklar, bireysel emeklilik sistemine elektronik bir ambar oluşturur ve bu verilerin güvenliğini sağlar. Bu şekilde standart bir sisteme oturtulmuş verileri belirlediği yöntem ve teknik alt yapısıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabıyla ilgili şirket kayıtlarını kendi bünyesinde üretmeyi sağlar. Gerektiğinde bireysel emeklilik sözleşmelerinin gereklerine uyulup uyulmadığını kontrol eder. Verimli iletişimi ve gözetimi sağlar. Müsteşarlıkça uygun görülen konularda raporlar hazırlar ve güvenli bir şekilde müsteşarlığa iletir. Şirketlerin faaliyetlerinde hukuka ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edilirse bu da yine müsteşarlığa ve gerekli kurumlara iletir.

Özetle, bireysel emeklilik sisteminin hem katılımcı hem de sözleşme şirketlerinin faaliyetlerinin düzenli, hukuka uygunluk ve sistemin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla görevlendirilen bir tüzel kişiliktir. Her türlü sorunu, şikayeti ve önerileri raporlaştırır ve müsteşarlığa sunar. Bu merkez hem bireysel emekli katılımcısının hem de sözleşme şirketlerinin hukukunu korur. Yapılan işlemlerin düzenli olarak işlemesini sağlar.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Sisteminden Çıkarsam Ne Olur?

Devlet katkılı bireysel emeklilik sisteminden sözleşmede geçen süreden erken çıkılması durumunda bazı yaptırımlar uygulanıyor. Yani yatırılan katkı payından kesintiler yapılıyor. Bu kesilen miktar yatırılan katkı payından değil, katkı payının getirisi üzerinden hesaplanıyor. Bunu da şu şekilde açıklayabiliriz;

Sistemde 10 yıl kalındı ve 56 yaşına gelinmeden çıkıldıysa getiri üzerinden %10 kesinti yapılır.
Emekli olmak, maluliyet ve ölüm gibi durumlardan dolayı sistemden çıkılması halinde getiri üzerinden %5 kesinti yapılır.
10 yıldan evvel sistemden çıkılması halinde getiri üzerinden %15 kesinti yapılır.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik (BES) Nedir? Nasıl hesaplanır?-2

Devlet Destekli Bireysel Emeklilikte Hak Ediş İçin Sistemde Ne Kadar Kalmam Gerek?

Devlet katkılı bireysel emeklilikte devlet katkısı alabilmek yani hak ediş için sistemde 3 yıl kalma şartı vardır. 3 yıldan önce sistemden ayrılma durumunda devlet bu katkısı sağlamaz. Sistemde kalma sürelerine göre devlet katkısı miktarları şu şekildedir;

Devletin belirlemiş olduğu emekliliğe hak kazanacak kadar bir süre sistemde kalınırsa devlet katkısının tamamı alınabilir.
10 yılın sonunda devlet katkısının %60’ı,
6 yılın sonunda devlet katkısının %35’i,
3 yılın sonunda ise devlet katkısının %15’i alınabiliyor.

Sistemde kalınan süre zarfında ne kadar devlet katkısı alınabileceğini hesaplamak isteyen katılımcılar tahmini devlet katkısı tutarı hesaplama araçları sayfalarını kullanarak öğrenebilirler. Çalışılan banka aracılığıyla da bu hesap yapılabilir.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilikte Fazladan Hak Ediş Süresi Var!

Devlet destekli bireysel emeklilik sisteminde ekstra hak ediş süreleri de bulunmaktadır. Sistemde kayıtlı olunan sürelere göre ekstra hak ediş sürelerinden faydalanılabiliyor. Örnekle açıklayacak olursak;

Emeklilik sisteminde 10 yıldan fazla kalınması halinde artı 3 yıl hak ediş süresi,
6 ila 10 yıl arasında sistemde kalınması halinde art 2 yıl hak ediş süresi,
3 ila 6 yıl arasında sistemde kalınması halinde artı 1 yıl hak ediş süreleri eklenir.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Sisteminde Emekli Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Devlet destekli bireysel emeklilik sisteminden emekli olmak için sözleşme yapılan kurumda en az on yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor.

Gerekli şartlar sağlandıktan sonra emekli olunabiliyor ve emekli maaşını hangi dönemlerde ve hangi şartlarda alacağınızı siz belirleyebiliyorsunuz. Ödemeleri aylık 3 veya 6 olacak şekilde alınabilirsiniz. Yine ara ödemeli şekilde de alınabilir. Yani yılda bir defa, yılda iki defa, yılda üç defa, dört ve altı defa ödemeler yapılabilir.

Paranın yatırılması için sisteme hangi hesap girişi yapılırsa para o hesaba yatar. Ödemeler Türk lirası cinsinden iş günlerinde yatırılır. Hafta sonu veya resmi tatillere denk gelmesi durumunda devam eden ilk iş gününde hesaba yatırılır.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Gelir Planı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Bireysel emeklilik birikim planlarınızı yılda 6 kez değiştirebilirsiniz.
 • Yılda 4 defa bireysel emeklilik gelir planınızı değiştirebilirsiniz.
 • Bireysek emeklilikte ödeme tutarı ve ödeme döneminde yılda 2 defa değişiklik yapabilirsiniz.
 • Fon dağılımı değişikliği yapılırsa hakkınız kullanılmış olur.
 • Ödeme değişikliği yapılması durumunda hak devam eder.
 • Bireysel emeklilik gelir planına göre yapılan geçiş tarihi hakların kullanılması için esas alınır.
 • Dilendiği zaman birikimler geri alınabilir ancak cayma hakkından kesilen miktarlar saklı kalmak kaydıyla.
 • Bireysel emeklilik sözleşmesi üzerinde endeks değişikliği yapılırsa maaş ödeme katsayısı değişir ve hak kullanılmış olur.
 • Ölüm durumlarında varislerine verilecek toplam birikimden %5 kesinti yapılır.
 • Bireysel emeklilik sözleşmesinde birikimlerini başka şirkete de aktarabilirsiniz. Ancak bunun için iki yıl sözleşme yapılan şirkette kalma zorunluluğu vardır.
 • Eğer ikinci kez sözleşme şirketini değiştirmek isterseniz bunun da sözleşme tarihinin üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.
 • Birikim aktarımı parçalanamaz ve bir bütün olarak tamamen aktarılır.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Sisteminde Ödemelere Ara Verebilir Miyim?

Herhangi bir sıkıntıdan dolayı veya başka nedenlerden dolayı devlet destekli bireysel emeklilik ödemelerine ara verilebilir. Belirleyeceğiniz ileri bir tarihte tekrar başlayabilirsiniz. Ödemelere ara verilmesi sözleşme yapıldığı tarihte belirtilmemişse ara verme hizmet bedeli alınır.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik (BES) Nedir? Nasıl hesaplanır?-3

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Sisteminin Devlet katkısı Dışında Faydası Var mı?

Tabi ki var. Emeklilik için sisteme yatırılan ve bu payların %25’i kadar olan devlet desteği tutarları şirketin ya da bankanın ayrı ayrı fonlarında değerlendirilir. Katılımcının yatırdığı katkı payı seçtiği bir yatırım fonunda değerlendirilirken devlet katkısı da tüm katılımcıların ortak olduğu bir yatırım fonunda değerlendirilir.

Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılmak İçin Ne Yapmam Gerekiyor?

Bireysel emeklilik sisteminden emekli olmadan ayrılabilme de tabi ki mümkündür. Bunun için yapmanız gereken bankanın müşteri hizmetlerini arayıp ayrılma talebinizi iletebilirsiniz veya bizzat banka şubesine gidip sözleşmenizi iptal edip ayrılabilirsiniz.

Ancak iptal işlemi yapmadan önce şöyle bir yol da takip edilebilir. Düzenli birikim yapmak insan hayatı için çok önemli bir yere sahiptir. Bunu yaparken aynı zamanda pek çok avantajdan da yararlanılabiliyor. Ödeme zorluğu çekiliyorsa ödeme miktarında azaltmaya gidilebilir. Bunun yanında ödemelere ara verilebilir. Bireysel emeklilikten zamanı gelmeden ayrılmak ileride pişmanlık yaratabilir.

Etiketler
arrow up
LogoEkonomi haberlerimizden anında haberdar olmak ister misiniz?SonraAbone Ol