Vergi muafiyeti nedir?

   06.10.2021
   Vergi muafiyeti nedir?

   Uzun zamandır gündemde olan vergi muafiyeti pek çok esnaf tarafından yakından takip ediliyor. Vergi muafiyeti nedir? Vergi muafiyeti hangi iş kollarını kapsıyor? Vergi muafiyetinden faydalanmak için hangi şartlar aranıyor? Kimler vergi muafiyetinden faydalanabiliyor? İşte vergi muafiyeti ile ilgili tüm merak edilenler…

   Vergi Usul Kanunu’na göre ‘elektronik muhasebe fişi’ ile birlikte ‘elektronik defter beratı’ tanımları ekleniyor. Mükelleflere defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilme imkanı sağlanmış oluyor.

   Birinci sınıf ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan serbest erbabı ve çiftçiler, söz konusu Kanun kapsamında bulunan belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler ya da onlardan satın aldıkları mallar için işi yapana ya da malı satana imzalatacakları gider pusulası düzenlenecek. Vergiden muaf esnaf için ise düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmünde olacak. Gider pusulası malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenecek bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş olacak.

   Bu kanun teklifinin hayata geçmesi ile birlikte de gider pusulası yerine geçecek belgelere ilişkin düzenlemede hayata geçiyor. Buna göre maddede uygun şartlar sağlandığında banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından düzenlenen belgeler ile Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilmiş olacak. Bu durumda da mükellefler tarafında ayrıca gider pusulası düzenlemeye gerek olmayacak. Bu madde ise düzenlemenin yayım tarihini takip eden ayın başından itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

   KİMLERE UYGULANACAK?

   Düzenleme ile birlikte söz konusu kanuna ‘elektronik defter beratı’ ve ‘elektronik muhasebe fişi’ tanımları da eklenmiş oluyor. Böylece elektronik defter beratı, elektronik ortamda tutulan defterlere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak verilen bilgileri içeren ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış elektronik dosya; elektronik muhasebe fişi ise şekil hükümlerinden bağımsız olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve içeriğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen, imzalanan, muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fişine yönelik elektronik kayıtlar bütün olarak tanımlanıyor.

   Teklifle birlikte mükelleflerin defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilmesine imkan sağlanırken vergi mahremiyetine yönelik hükümlerin de elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması konularından bir tanesi için hizmet verme noktasında yetkilendirilen mükelleflerin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanmasına imkan tanınıyor.

    

   ETİKETLER:
   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.