Gümrük vergisi yapılandırmasında son tarih ne zaman?

   Gümrük vergisi yapılandırmasında son tarih ne zaman?

   Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7236 sayılı yapılandırma yasası kapsamında, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair esaslara açıklık getirdi.

   Ticaret Bakanlığı, yapılandırma yasası hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular için, gümrük vergisi ve cezaların yeniden yapılandırmasına ilişkin esasları açıkladı. Buna göre, yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihinden önce yapılandırma başvurusunda bulunmak gerekiyor. Peki, gümrük vergi ve cezaları yapılandırmasında son tarih ne zaman? Başvurular ne zaman sona erecek? İşte konuya dair detaylar…

   GÜMRÜK VERGİSİ YAPILANDIRMASINDA SON TARİH NE ZAMAN?

   Gümrük vergisi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunması gerekiyor.
   Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak.

   RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN TEBLİĞDE HANGİ HUSUSLAR YER ALIYOR?

   Resmi Gazete‘de bugün yayımlanan 7326 sayılı kanun kapsamındaki gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğde, gümrük kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, cezaları ve faizleri yer alıyor.
   Söz konusu tebliğde, kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, itiraz, istinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar, kesinleşmemiş idari para cezaları, inceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler ile yükümlü tarafından yapılan beyanlara yönelik tahsil işlemlerinin esasları da belirlenmiştir.

   VERGİ VE CEZA YAPILANDIRMASI NASIL YAPILACAK?

   Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen borçluların, öncelikle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yukarıda belirttiğimiz tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2021 yılı Haziran ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı yüzde 0,35 olarak esas alınacak.

   Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecek. İlk taksit ödemesinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde en fazla 18 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Yani toplamda 36 ay vadede ödenmesi gerekecek.

   Yapılandırma kapsamındaki borçların süresinde ödenmesi halinde 9 Haziran tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası gibi fer’i amme alacakları hesaplanmayacak. Ayrıca yapılandırmaya başvuruda bulunulan borçlara ilişkin dava da açılamayacak.

   Ödenecek borçlarla ilgili olarak, daha önce tatbik edilen hacizler ödenen borç nispetinde kaldırılacak ve bu kapsamdaki teminatlar iade edilecek. Tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.