Göç İdaresi 1309 personel alacak! Şartlar neler? Başvurular nasıl yapılacak?

   19.06.2021
   Göç İdaresi 1309 personel alacak! Şartlar neler? Başvurular nasıl yapılacak?

   Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca aday, hemen hemen her gün hangi kurumların personel alımı ilanına çıktığını araştırıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 1309 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

   Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere, belirlenen pozisyonlar için toplam 1309 adet personel alacağını duyurdu. Peki, personel alım şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? Hangi pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirilecek? İşte konuya dair detaylar…

   GÖÇ İDARESİ’NDE HANGİ POSİZYONLAR İÇİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

   Göç İdaresi, Türkiye genelinde personel açığı bulunan iller için çeşitli pozisyonlara toplamda 1309 kişiyi işe alacak. Bu personelden 5’i merkez teşkilatı için, kalan 1.304 kişi de taşra teşkilatlarına alınacak. Merkez teşkilatı için alınacak 5 kişi sadece avukatlık pozisyonu için alınacak.
   Taşra teşkilatlarına alınacak personelin pozisyon dağılımı şu şekilde:
   • Sosyal Çalışmacı: 14 kişi,
   • Destek Personeli (Şoför): 60 kişi,
   • Avukat 15 kişi,
   • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 1.215 kişi.

   GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

   A- Genel Şartlar:
   1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
   b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
   c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
   ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
   d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
   2- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
   3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
   4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak,
   5- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
   6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

   B- Ortak Şartlar:
   1- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
   2- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

   C- Özel Şartlar:
   1- Avukat
   a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
   b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

   2- Sosyal Çalışmacı
   a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

   3- Destek Personeli (Şoför)
   a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
   b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
   c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

   4- Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
   a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
   b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
   c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,
   ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
   d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
   e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
   f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması.

   GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

   Göç İdaresi’nin 1309 sözleşmeli personel alımı için başvurular, yalnızca bir il ya da Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılabilecek. Birden fazla pozisyon ve unvana veya birden fazla ile veya il ile beraber merkez teşkilatına yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.
   Personel alımı için başvurular, İçişleri Bakanlığı’nın “www.icisleri.gov.tr” internet sitesinde bulunan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21 ile 25 Haziran tarihlerinde ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek.
   Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.