Su ürünleri hayat sigortası nasıl yapılır? Hangi riskleri kapsar?

   Su ürünleri hayat sigortası nasıl yapılır? Hangi riskleri kapsar?

   Hayat sigortası sadece insanlar için geçerli olmayıp, artık insan hayatı ile birlikte her türlü can ve mal hayat sigortası kapsamına alınabilmektedir. Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, üretimini yaptıkları her türlü mal ve ürünü gelebilecek tehlikelere karşı sigorta kapsamına almaktadır.

   Tarım ve hayvancılık alanında üretimi yapılan alanlardan biri de su ürünleri yetiştiriciliğidir. Çiftçiler üretimini yaptıkları su ürünlerini riske atmamak, çeşitli hastalıklara karşı koruma altına almak ve çeşitli sebeplerle meydana gelen ölümler sebebiyle en az zararla kurtulmak için hayat sigortası yaptırmaktadır. Peki, su ürünleri hayat sigortası nedir? Su ürünleri hayat sigortası nasıl yapılır? Su ürünleri hayat sigortası kapsamında yer alan teminatlar nelerdir? Su ürünleri hayat sigortası süresi ne kadar? Su ürünleri hayat sigortası prim ödemesi nasıl yapılır? Su ürünleri hayat sigortası kapsamındaki teminatlar nasıl ödenir? İşte konuya dair tüm detaylar…

   SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI NEDİR?

   Su ürünleri hayat sigortası, Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS) kayıtlı olan deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinin, kafes ve ağlarının her türlü hastalık, doğal afet, ölüm ve kaza gibi durumlara karşı güvence altına alan sigortaya denilir. Su ürünleri hayat sigortası, üretim açısından oldukça önemlidir. Çünkü üretimi yapılan tüm su ürünlerini, kafes ve ağlarını “Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar” kapsamında güvence altına almaktadır.

   SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR NELERDİR?

   Aşağıdaki maddelerde yer alan hastalık, kaza, saldırı veya tehlikeli durumlarda meydana gelecek zararlar, su ürünleri hayat sigortası teminatı kapsamına girmektedir.

   • A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
   • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
   • Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
   • Kazalar,
   • Predatörler,
   • Alg patlaması,
   • Kafesler veya havuzlar arası balık aktarımları gibi nedenlerle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu uğranılan maddi zararlar sigorta kapsamındadır.

   İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR NELERDİR?

   Sigortalının isteğine bağlı olarak aşağıdaki riskler ve unsurlar, yapılacak değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla sigorta kapsamına alınmaktadır.

   A- Hırsızlık: Poliçede belirlenen sigortalı yerde aşağıdaki zararların meydana gelmesi durumunda sigorta kapsamına alınmaktadır.
   • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
   • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma, dalma veya aşma suretiyle girilerek,
   • Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
   • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak girmek,
   • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan hırsızlığa teşebbüs gibi nedenler dolayısıyla kafes ve ağlarda meydana gelen doğrudan zararlar sigorta kapsamına alınmaktadır.

   B- Kafes ve Ağlar:
   • Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
   • Kazalar,
   • Predatörler nedeniyle meydana gelen maddi zararlar sigorta kapsamındadır.

   SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI NASIL YAPILIR?

   Su ürünleri yetiştiricisi, su ürünlerini sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) üye sigorta şirketine veya acentesine başvuruda bulunur.
   Ardından TARSİM, sigorta üreticinin veya sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunu sisteme kayıt eder ve risk inceleme organizasyonunu başlatır.
   Daha sonra TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda sigorta şirketi poliçeyi tanzim eder. Poliçenin nüshaları imzalı olarak her iki tarafa teslim edilir. Bu şekilde sigortalama işlemi gerçekleştirilmiş olur.
   Poliçe Bilgilendirme Formu iki nüsha olarak sistemden alınır ve birer nüshası sigortalıya imza karşılığı verir. Son olarak da tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenlenerek bir nüshası da yine sigortalıya verilir.

   SU ÜRÜNLERİ SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ NASIL YAPILIR?

   Su Ürünleri Hayat Sigortasında, sigorta poliçesinde yazılı primin yüzde 50’si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalının ödeyeceği kalan yüzde 50’lik miktarın yüzde 25’i peşin alınır. Kalan yüzde 25’lik miktar ise en fazla 5 taksit halinde tahsil edilir.

   KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDAKİ TEMİNATLAR NASIL ÖDENİR?

   Su Ürünleri Hayat Sigortasında yer alan herhangi bir teminat kapsamında olan riskin gerçekleşmesi halinde; sigorta ettiren ve ya sigortalı olan kişinin riskin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 24 saat içerisinde poliçede belirtilen telefon numarasına hasar ihbarı yapılır.
   İhbar ayrıca “TARSİM MOBİL” uygulaması üzerinden doğrudan ve aracısız olarak da yapılabilmektedir.
   İhbar sonrası TARSİM tarafından görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi, söz konusu hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarının en kısa süre içerisinde gerekli incelemesini yaparak “Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporunu” düzenler.
   Raporun sonucuna göre kesinleşen miktarlar en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya ödenir. Ödemeler banka aracılığıyla yapılır.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.