Kümes hayvanları hayat sigortası nasıl yapılır? Hangi riskleri kapsar?

   Kümes hayvanları hayat sigortası nasıl yapılır? Hangi riskleri kapsar?

   Hayat sigortası dediğimizde sadece insan hayatı akla gelmemeli. Artık gelişen ve değişen dünya şartlarında insan hayatı ile birlikte her türlü can ve mal hayat sigortası kapsamında güvence altına alınmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi ya da yetiştiriciliği yapılan hayvanlar da hayat sigortası kapsamında değerlendirilebilmektedir. Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler gelebilecek her türlü tehlikelere karşı hayvanlarını sigorta kapsamına almaktadırlar.

   Tarım ve hayvancılık kapsamında üreticilik yapılan alanlardan biri de kümes hayvancılığıdır. Üreticiler gözleri gibi baktığı, en iyi verimi almak için gecelerini gündüzlerine kattığı ve ekmek tekneleri olan kümes hayvanlarını riske atmak istemedikleri için hayat sigortası kapsamına almaktadırlar. Bu sigortaya da kümes hayvanları hayat sigortası ismi verilmektedir. Peki, kümes hayvanları hayat sigortası nedir? Kümes hayvanları hayat sigortası nasıl yapılır? Kümes hayvanları hayat sigortası kapsamında yer alan teminatlar nelerdir? Kümes hayvanları hayat sigortası süresi ne kadar? Kümes hayvanları hayat sigortası prim ödemesi nasıl yapılır? Kümes hayvanları hayat sigortası kapsamındaki teminatlar nasıl ödenir? İşte konuya dair tüm detaylar…

   HAYVAN HAYAT SİGORTASI NEDİR?

   Hayvan hayat sigortası, üreticiliği yapılan ve sigorta genel şartlarında yer alan hayvanların; her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklara, kazalara, doğal afetlerle meydana gelen ölümlere veya itlaf etmelerden doğan zararlara karşı sigorta şirketleri ile yapılacak sözleşme kapsamında güvence altına alınmasına denir.

   KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI NEDİR?

   Kümes hayvanları hayat sigortası, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı hayvanları, her türlü hastalık, doğal afet, ölüm, saldırı ve zorunlu itlaflara karşı güvence altına alan sigortaya denilir. Kümes hayvanları hayat sigortası, üretim açısından oldukça önemlidir. Gelebilecek her türlü tehlikeye karşı hayvanlar güvence altına alınır ve olası zararlar en aza indirilmiş olur.

   KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR NELERDİR?

   Aşağıdaki maddelerde yer alan hastalık, kaza, saldırı veya tehlikeli durumlarda meydana gelecek zararlar hayvan hayat sigortası teminatı kapsamına girmektedir.

   • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
   • Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece Dar Kapsamlı Tarife kapsamında sigortalanabilmekte olup, Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.
   • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
   • Jeneratör, fan ve benzeri ekipmanlarda meydana gelen arızalar,
   • Her türlü doğal afetler,
   • Yangın veya infilâk,
   Bu sebepler dolayısıyla meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler sebebiyle uğranılan maddi zararlar sigorta kapsamına alınmaktadır.

   İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR NELERDİR?

   Salmonella test sonuçları menfi olan işletmelerde pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar isteğe bağlı ek prim ödemeleriyle teminat altına alınabilir.
   Yalnız, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece Dar Kapsamlı Tarife kapsamında sigortalanabilmekte olup, Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.

   KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI NASIL YAPILIR?

   Kümes hayvanları yetiştirici; Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi HAYBİS’e kayıtlı, bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarını sigortalatmak için HAYBİS’na (TARSİM) üye sigorta şirketine veya acentesine başvuruda bulunur. Ardından TARSİM, sigorta üreticinin veya sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunu sisteme kayıt eder ve risk inceleme organizasyonunu başlatır.
   Daha sonra TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda sigorta şirketi poliçeyi tanzim eder. Poliçenin nüshaları imzalı olarak her iki tarafa teslim edilir. Bu şekilde sigortalama işlemi gerçekleştirilmiş olur.

   SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ NASIL YAPILIR?

   Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında, sigorta poliçede yazılı primin yüzde 50’si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalının ödeyeceği kalan yüzde 50’lik miktarın yüzde 25’i peşin alınır. Kalan yüzde 25’lik miktar ise en fazla 5 taksit halinde tahsil edilir. Sadece Geniş Kapsamlı 45 günlük Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

   KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDAKİ TEMİNATLAR NASIL ÖDENİR?

   Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında yer alan herhangi bir teminat kapsamında olan riskin gerçekleşmesi halinde; sigorta ettiren ve ya sigortalı olan kişinin riskin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 24 saat içerisinde doğrudan ya da acente aracılığı ile 0850 250 82 77 numaralı TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE hasar ihbarı yapılması gerekir.
   İhbar ayrıca “TARSİM MOBİL” uygulaması üzerinden doğrudan ve aracısız olarak da yapılabilmektedir.

   İhbar sonrası TARSİM tarafından görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuzu Veteriner Hekimler, söz konusu hasar ihbarı yapılan hayvanların ve kümesin gerekli incelemesini yaparak “Kümes Hayvanları Hasar Raporunu” düzenler.
   Raporun sonucuna göre kesinleşen miktarlar en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya ödenir. Ödemeler banka aracılığıyla yapılır.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.