Küçükbaş hayvan sigortası nedir? Nasıl yapılır ve teminatları nelerdir?

   Küçükbaş hayvan sigortası nedir? Nasıl yapılır ve teminatları nelerdir?

   Ülkemizde ve dünyada kişisel güvenlikten tutun da üretimden tüketime, konut alımından kredi kullanımına kadar akla gelebilecek hemen hemen her konuda hayat sigortası uygulanmaya başlamıştır. Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin hayvanları için hayat sigortası yaptırması da buna verilecek örneklerden biridir.

   Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, gözü gibi baktıkları, en iyi ve en yüksek verimi almak için gece gündüz baktıkları, ekmek tekneleri ve geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanlarını riske atmak istemedikleri için tüm hayvanlarını sigorta kapsamına almaktadır. Buna da küçükbaş hayvan hayat sigortası ismi verilmektedir. Peki, küçükbaş hayvan hayat sigortası nedir? Küçükbaş hayvan hayat sigortası nasıl yapılır? Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında yer alan teminatlar nelerdir? Küçükbaş hayvan hayat sigortası prim ödemesi nasıl yapılır? Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamındaki teminatları nasıl ödenir? İşte konuya dair tüm detaylar…

   HAYVAN HAYAT SİGORTASI NEDİR?

   Hayvan hayat sigortası, hayvan sigortası genel şartlarındaki hayvanları her türlü bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalıklardan, kazalardan, yangın ve sel gibi doğal afetler dolayısıyla meydana gelebilecek zorunlu ölüm ve teleflerden sigortalının uğradığı maddi zararları temin eder.

   KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI NEDİR?

   Küçükbaş hayvan hayat sigortası, Hayvan Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS) kayıtlı koyun, keçi, koç ve tekeleri her türlü hastalık, doğal afet, ölüm ve saldırılara karşı güvence altına alan sigortaya denir. Küçükbaş hayvanların sigortalanması için en az 1 aylık ve en çok 5 yaşında olması gerekir.

   KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR NELERDİR?

   Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi HAYBİS’e kayıtlı olan koyun, keçi, koç ve tekeler aşağıda yer alan risklere karşı sigorta kapsamına alınmaktadır:

   • Her türlü hayvan hastalıkları ve cerrahi müdehale,
   • Gebelik ve doğum müdahaleleri,
   • İhbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, koyun ve keçi vebası, koyun, keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, rift vadisi humması hastalıkları,
   • Her türlü kaza,
   • Vahşi hayvan saldırısı,
   • Yılan ve böcek sokması,
   • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
   • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
   • Yangın veya infilâk.
   Yukarıda sayılan sebepler dolayısıyla meydana gelen ölümler, mecburi kesimler ve yetkili kurum eksperleri tarafından tespit edilen yavru atmalar ve yavru ölümleri sonucu ortaya çıkan zararlar tarife ve talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

   İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNARLAR NELERDİR?

   Dar kapsamlı tarifede yer alan hastalıklar hariç olmak ve ekstra prim ödemek üzere aşağıdaki hususlar isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilmektedir.

   A- Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde ve söz konusu bu işletmelerdeki sigortalanabilir tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla;

   • Şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler,
   • Zorunlu kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar,

   B- Poliçede belirlenen sigortalı işletmelerde;

   • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
   • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
   • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
   • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
   • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlarla,
   • Sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar isteğe bağlı teminatlar kapsamına alınabilmektedir.

   KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI NASIL YAPILIR?

   Küçükbaş hayvan yetiştiricisi, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi HAYBİS’e kayıtlı olan koyun, keçi, koç ve tekelerini, sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) üye sigorta şirketine veya acentesine başvuruda bulunur. Ardından TARSİM, yetiştiricinin beyan ettiği ön bilgi formunu sisteme kayıt eder ve inceleme organizasyonunu başlatır. Daha sonra risk incelemesi yapılır ve “Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar” doğrultusunda sigorta şirketi tarafından poliçe tanzim edilir. Poliçenin nüshaları imzalı olacak şekilde her iki tarafa da teslim edilir. Bu şekilde sigortalama işlemi gerçekleştirilmiş olur.

   SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ NASIL YAPILIR?

   Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, sigorta poliçesinde yazılı primin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanır. Sigortalının ödeyeceği kalan yüzde 50’lik miktarın yüzde 25’i peşin ve kalan diğer tutar ise 5 taksitle tahsil edilir.

   KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDAKİ TEMİNATLAR NASIL ÖDENİR?

   Sigortada yer alan teminatlar kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, yetiştirici veya sigorta yaptıran taraftan en geç 24 saat içerisinde doğrudan ya da acente aracılığı ile 0850 250 82 77 numaralı TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE hasar ihbarı yapılması gerekir.
   İhbar ayrıca “TARSİM MOBİL” uygulaması üzerinden doğrudan ve aracısız olarak da yapılabilmektedir.
   TARSİM tarafından görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuzu Veteriner Hekimler, söz konusu ihbarı değerlendirerek meydana gelen zararı rapor altına alır. Rapor sonucu kesinleşen tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya ödenir. Ödemeler banka aracılığıyla yapılır.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.