Büyükbaş hayvan hayat sigortası nedir? Nasıl yapılır ve neleri kapsar?

   Büyükbaş hayvan hayat sigortası nedir? Nasıl yapılır ve neleri kapsar?

   Gelişen ve değişen dünya şartlarında artık pek çok alanda ve birçok sektörde güvence altına alınmak istenen can, mal veya hizmet sigortalanmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektörü de sigorta kapsamında olan sektörlerindendir. Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler hayvanlarını gelebilecek tehlikelere karşı sigortalatmaktadır.

   Çiftçilerin gözü gibi baktığı, en iyi verimi almak için gece gündüz çalıştığı ve ekmek teknesi olan büyükbaş hayvanlarını riske atmak istemediği için sigorta kapsamına almaktadır. Bu sigortaya da büyükbaş hayvan hayat sigortası denmektedir. Peki, büyükbaş hayvan hayat sigortası nedir? Büyükbaş hayvan hayat sigortası nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında yer alan teminatlar nelerdir? Büyükbaş hayvan hayat sigortası süresi ne kadar? Büyükbaş hayvan hayat sigortası prim ödemesi nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan hayat sigortası kapsamındaki teminatları nasıl ödenir? İşte konuya dair tüm detaylar…

   HAYVAN HAYAT SİGORTASI NEDİR?

   Hayvan hayat sigortası, sigorta genel şartlarındaki hayvanları her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklardan, kazalardan, doğal afetler sebebiyle meydana gelen ölümlerden veya itlaf etmelerden doğan zararların sigorta şirketleri tarafından sigorta yaptıran kişiye ödenmesidir.

   BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI NEDİR?

   Büyükbaş hayvan hayat sigortası, Hayvan Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS) kayıtlı büyükbaş hayvanların her türlü hastalık, doğal afet, ölüm ve saldırılara karşı koruyan sigortaya denir. HAYBİS’e kayıtlı büyükbaş hayvan sigortalatmalarında yüzde 50 devlet desteği sağlanmaktadır. Büyükbaş hayvan sigortası kapsamına sadece süt ve erkek besi sığırları ile mandalar girmektedir.

   BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNATLAR NELERDİR?

   Aşağıdaki maddelerde yer alan hastalık, kaza ve saldırılar sonucu meydana gelen zararlar hayvan hayat sigortası kapsamına girmektedir:

   • Her türlü hayvan hastalıkları, cerrahi müdahale, gebelik ve doğum,
   • İhbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi, enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, bulaşıcı stomatitis hastalıkları,
   • Her türlü kaza,
   • Vahşi hayvan saldırıları,
   • Yılan ve böcek sokmaları,
   • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
   • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
   • Yangın veya infilâk.
   Saydığımız bu sebeplerden dolayı meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu uğranan maddi zararlar, sigorta tarifesi ve talimatları çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

   İSTEĞE BAĞLI OLARAK VERİLEN TEMİNATLAR NELERDİR?

   Dar kapsamlı tarifede yer alan hastalıklar ve hususlar hariç olmak üzere aşağıdaki hususlar isteğe bağlı teminatlar sigorta kapsamına alınabilmektedir:

   A- Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde ve söz konusu bu işletmelerdeki sigortalanabilir tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla;

   • Şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler,
   • Zorunlu kesimler,
   • Yavru atma ve yavru ölümü sonucu meydana gelen maddi zararlar,

   B- Poliçede belirtilen sigortalı işletmede;

   • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
   • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
   • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
   • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
   • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar,

   C- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelere bağlı olarak;

   • Meydana gelen ölümler,
   • Mecburi kesimler,
   • Yavru atma ve yavru ölümü sonucu meydana gelen maddi zararlar,

   D- Grev, lokavt veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelere bağlı olarak;

   • Meydana gelen ölümler,
   • Mecburi kesimler,
   • Yavru atma ve yavru ölümü sonucu meydana gelen maddi zararlar teminat kapsamına alınabilmektedir.

   SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ NASIL YAPILIR?

   Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, sigorta poliçede yazılı primin yüzde 50’si devlet tarafından ödenmektedir. Sigortalının ödeyeceği kalan yüzde 50’lik miktarın yüzde 25’i peşin alınır ve kalan diğer tutar ise 5 taksitle tahsil edilir.

   BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI KAPSAMINDAKİ TEMİNATLAR NASIL ÖDENİR?

   Sigortada yer alan teminatlar kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE hasar ihbarı yapılması gerekir.
   TARSİM Çağrı Merkezi Numarası: 0850 250 82 77 numaralı hattır.

   TARSİM tarafından görevlendirilen Veteriner Hekimler, söz konusu ihbarı değerlendirerek meydana gelen zararı rapor altına alır. Rapor sonucu kesinleşen tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya ödenir. Ödemeler banka aracılığıyla yapılır.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.