Yeni işe giren eski işyerinden kıdem tazminatı alabilir mi?

   07.04.2021
   Yeni işe giren eski işyerinden kıdem tazminatı alabilir mi?

   Yargıtay kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir karara imza attı. 15 yıl ve 3600 prim gününü tamamlayıp yaş haddi dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayan kişinin, bulunduğu iş yerinden başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması kişinin kıdem tazminatı hakkını etkilemeyeceğini söyledi.

   Yargıtay, çalışanın işten ayrılmadan başka bir iş yeri ile görüşme yapmasının veya başka bir işte çalışmaya başlamasının İş Kanunu’na karşı bil hile olarak değerlendiremeyeceğine hükmetti. Habertürk’ün haberine göre Yargıtay, İş Mahkemesi’nin aksi yöndeki kararını bozarak işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği kararını verdi. İşte haberin detayları…

   1475 sayılı İş Kanunu’na göre, yaş haddi dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren çalışanlar, çalıştıkları iş yerinden kıdem tazminatlarını alarak ayrılabiliyorlar. Bu haktan yararlanabilmek için şartın yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan biri, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanların 15 yıl sigortalı olma ve 3600 prim gününü tamamlama şartı; diğeri de bu tarihten sonra işe başlayanların 25 yıl sigortalı olma, 4500 prim gününü doldurma veya 7000 günü tamamlamalarıdır.
   Bu şartları yerine getiren çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “kıdem tazminatı yazısı” alıp işverene başvuruda bulunarak hak ettiği tazminatı isteyebilir.

   Tam da burada çalışan açısından dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Çalışan iş akdini feshetmeden önce SGK’dan bu yazıyı alıp, yazıyla birlikte işverenden kıdem tazminatı talebinde bulunması gerekiyor. İş akdi feshedildikten sonra bu yazıyı alıp işverene başvuruda bulunanlar kıdem tazminatı hakkını kaybediyor.

   Kanunlar bu şekilde söylemesine rağmen, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü doldurup söz konusu yazıyla kıdem tazminatı almak isteyen çalışanlar işverenin engeli ve itirazıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bazı işverenler, İş Kanunu’nun yaş haddi dışındaki koşulları dolduran ve çalışmayı bırakıp emekliliği beklemeleri halinde tazminat alabileceklerini söylediğini belirtiyor. Bu konu ile ilgili önüne gelen muhtelif dosyalarda kararını açıklayan Yargıtay, kıdem tazminatını söz konusu yolla alan ve işten ayrılan işçilerin başka bir işte çalışmasının önünde hiçbir engel olmadığına hükmetti. Bu kararlara rağmen işverenler yine de itirazda bulunup kıdem tazminatını ödemekten kaçınıyorlar.

   KANUNA KARŞI HİLE İDDİASIYLA KIDEM TAZMİNATI VERMEDİ

   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 5 Kasım 2020 tarihli kararına göre, bir iş yerinde 2008 ile 2015 yılları arasında yönetici olarak çalışan bir kişi, 4 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 15 yıl sigortalı olma ve 3600 prim gününü tamamlama şartını doldurup SGK’dan yazı alarak işverene kıdem tazminatı için başvuruda bulunduğu halde tazminatını alamadığı gerekçesiyle İş Mahkemesi‘ne dava açtı.
   İşveren ise bu iddiaya karşı, çalışanın iş akdini haksız ve tek taraflı iradeyle sona erdirdiğini, kanundaki haktan yararlanmak için iş akdini feshettiğini söylese de asıl amacının başka bir iş yerinde çalışmak olduğunu ve kanuna karşı hile yapmak suretiyle hak etmediği kıdem tazminatını talep ettiğini belirtti ve çalışanın dava talebine itiraz etti.

   İŞ MAHKEMESİ İŞVERENİ HAKLI BULDU, TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

   İş Mahkemesi yaptığı araştırma sonucunda, işçinin iş akdinin sona erdiği 4 Eylül 2015 tarihinden önce başka bir şirkete iş başvurusu yaptığını ve dava açtığı işverenin şirketinde çalışmaya devam ederken yeni iş yerine verilmek üzere evrak topladığını saptadı. Yapılan bu işlemlerin yasanın çalışana tanıdığı hakkı kötüye kullandığını gerekçe gösteren İş Mahkemesi, çalışanın kıdem tazminatı talebini reddetti.

   YARGITAY: ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL GÜVENCE ALTINDA DEDİ

   İşçi, İş Mahkemesi’nin verdiği bu kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay verdiği kararda, 1475 Sayılı Kanunun işçiye yaş haddi hariç diğer emeklilik kriterlerini yerine getirmesi durumunda kendi isteği ile işten ayrılma veya iş akdini tek taraflı olarak feshetme hakkı tanıdığını belitti. Yani, 15 yıl sigortalı olma ve 3600 prim gününü doldurma şartlarını yerine getiren işçinin yaş haddi sebebiyle emeklilik hakkı oluşmasa dahi işinden ayrılabileceğini ve kıdem tazminatına hak kazanacağını söyledi.
   Yargıtay, işverenin iddialarına karşılık; işçinin başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması, işten ayrılmadan önce başka iş yeri ile görüşmesi veya çalışmak üzere sözleşme yapmasının kanuna karşı hile olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Kararda, İş Mahkemesi’nin kıdem tazminatı talebini kabul etmek yerine ret kararı vermesi hatalı olup, kararın bozmayı gerektirdiğini açıklandı.
   Sonuç olarak işçi kıdem tazminatı hakkını alabilecek.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.