Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

      Anayasa deðiþikliði memur maaþlarýný arttýracak, TOKÝ taksitleri