Hayat sigortası nedir?

   23.11.2020
   Hayat sigortası nedir?

   Bireyler, ölüm durumu, tehlikeli hastalıklar veya işsizlik gibi kötü durumlara maruz kalabileceklerini düşünerek bu durumlarda bakmakla yükümlü oldukları kişiler için ve hayatta kaldığı durumlarda kendi hayat koşullarını güvence altına almak için hayat sigortası yaptırıyor.

   Günümüzde konuttan eşyaya, doğumdan sağlığa, trafikten araçlara kadar birçok alanda sigorta yapmak ve ilgili alanları kapsayan teminatları güvence altına almak için sigorta yaptırılıyor. Bu sigortalarda biri de hayat sigortasıdır. Özellikle ölüm, tehlikeli hastalıklar veya işsiz kalma gibi durumlara karşı kişiyi güvence altına alan hayat sigortası vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, hayat sigortası nedir? Hayat sigortasının kapsamı nedir? Hayat sigortasından kimler yararlanabilir? Konuya dair tüm detaylar haberimizde…

   HAYAT SİGORTASI NEDİR?

   Hayat Sigortası; ölüm, tehlikeli hastalıklar, tam veya kalıcı sakatlıklar, işsizlik ve buna benzer riskli durumlara karşı doğabilecek masrafların kişinin kendisine ya da yasal varislerine veya kişinin belirttiği kişilere sigorta beleninin ödendiği sigorta türüne denmektedir. Diğer bir değişle sigorta şirketleri belli bir prim karşılığında sigortalının belirttiği süre içerisinde ve sigorta poliçesinde belirtilen yukarıdaki durumlar ve bunlara eklenebilecek başka durumlarda kişinin kendisine veya belirlenen kişilere sigorta bedelinin ödendiği sigorta türüdür diyebiliriz.

   HAYAT SİGORTASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

   Sigorta genel şartlarına uyan her bir vatandaş hayat sigortası yaptırabilmektedir. yaşanılan sağlık sorununa ilişkin yapılacak muayene değerlendirme sonucuna göre hayat sigortası yapılabilmektedir. Sigorta değerlendirmesi sırasında yapılacak sağlık durumuna ilişkin doktor görüşüne göre sağlık sigortası için uygun olmayan bireyler için sigorta poliçesi düzenlenmez.

   Diğer bir ifadeyle birikim yapmak veya hayatta karşılaşılabilecek risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortası yaptırabilir. Hayat sigortası için yukarıda belirttiğimiz bazı hastalık durumuna ve yaşa göre sigortalama işlemi gerçekleştirilmeyebilir.

   HAYAT SİGORTASININ KAPSAMI NEDİR?

   Hayat sigortası kapsamı aşağıdaki durumları kapsamaktadır:

   • Yaşam kaybı (ÖLÜM),
   • Kritik veya tehlikeli hastalıklara yakalanma,
   • Kaza sonucu ölüm,
   • Kaza ya da hastalık sonucu tam, kısmi veya kalıcı sakatlık,
   • Tedavi giderleri,
   • Gelir kaybı,
   • Gündelik tazminat,
   • İstem dışı işsizlik,
   • Geçici sakatlık ve hastaneye yatırılma,
   • Dönüşümlü iş göremezlik gibi durumlar sigorta kapsamındadır.
   • Bunlara ilave olarak değişik hususlarda poliçeye eklenebilir ve teminat altına alınabilir.

   HAYAT SİGORTASI NE İŞE YARAR?

   Hayat sigortası, kişinin vefat etmesinden sonra ailesinin ya da poliçe hazırlanırken belirtilen kişilerin maddi olarak zor duruma düşmelerine engel olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte çocukların eğitim masrafları ve evin kira, gıda gibi önemli giderleri, hayat sigortası tazminatları sayesinde ödenebilir. Ayrıca sigortalı hayattayken var olan borçlarının, ölümünden sonra ailesine yük olmasının da önüne geçer.

   HAYAT SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR?

   Hayat Sigortası fiyatları; kişinin yaşına, sağlık durumuna, sigorta şirketine ve ek teminatlar gibi değişkenlere bağlı olarak farklık gösterebilmektedir. Yararlanılmak istenen yaş aralığı, hayat sigortası türü ve poliçede geçerli olacak teminatlarla ek teminatlar belirlenerek sigorta tutarı belirlenir.

   Sağlık sigortası türleri sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterse de genelde iki başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan biri geçici hayat sigortası, diğeri de karma hayat sigortasıdır.

   Geçici hayat sigortaları, otomatik olarak yenilebilen ve sigortalının yaşamını yitirmesi durumunda, belirttiği kişilere sigorta poliçesinde yer alan teminatların verilmesini kapsamaktadır.

   Karma hayat sigortaları ise uzun dönemlidir. Sigortalının yaşamını yitirmesi durumunda belirttiği kişilere poliçede yer alan tazminat ödenir. Sigortalının teminat süresince hayatta kalması durumunda ise ödenen primler geri tahsis edilebilir.

   HAYAT SİGORTASI NE ZAMAN SONA ERER?

   Hayat sigortası, yukarıda belirttiğimiz ve poliçede belirtilerek teminat altına alınan risklerin ortaya çıkmasıyla birlikte sona ermektedir.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.