İş kazası sonrası tazminat davası açılır mı?

   16.11.2020
   İş kazası sonrası tazminat davası açılır mı?

   Ülkemizde her yıl onlarca iş kazası meydana geliyor ve çalışanlar bu kazalarda bazen hayatlarını kaybediyor bazen da ağır yaralanabiliyorlar.

   Çalışanlar iş kazası sonrası işverene karşı dava açabiliyor mu, açabiliyorsa hangi davaları açabiliyor? Dava süreçleri nasıl işliyor gibi pek çok sorunun cevabı araştırılıyor. Bizde çalışanların iş kazası sonrası işverene dava açıp açamayacağını araştırdık ve siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.

    

   İŞ KAZASI NEDİR?

   Çalışanların iş kazası sonrası işverene dava açabiliyor mu konusuna geçmeden önce iş kazası nedir buna bakalım. İş kazası, sigortalı olarak çalışanların çalıştıkları iş yerinde o anda ya da daha sonra iş gücü kaybına, yaralanmaya veya sakatlanmaya neden olan kazaya iş kazası denilmektedir. İş kazalarının hukukiliği sigortalı olarak çalışmaktan geçmektedir. Sigortasız çalıştırmak ülkemizde yasaktır ve ciddi manada cezai karşılığı vardır.

    

   İŞ KAZASI SONRASI AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI NELERDİR?

   Herhangi bir iş yerinde herhangi bir nedenden dolayı bir iş kazası meydana gelmişse ve çalışanın yaralanması veya ölümüyle sonuçlanmışsa öncelikle ceza davası açılmaktadır. İş kazası ceza davası, Cumhuriyet savcılıkları ve kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan soruşturma sonucunda açılmışsa çalışanın bu davadan vazgeçme veya şikayetçi olmama gibi bir hakkı yoktur. Bununla birlikte iş kazası sonrası çalışanın işverene yönelik maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Bu maddi ve manevi tazminat davası çalışanın isteğine bağlıdır. Gerek görmesi durumunda açabilir gerek görmezse açmayabilir. İş kazası sonrasında çalışanın üç türlü dava açma hakkı bulunmaktadır. Bunlar; maddi tazminat davası, manevi tazminat davası ve destekten yoksun kalma tazminatı davalarıdır.

    

   MADDİ TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

   Çalışanların iş kazası sonrasında bedenen veya psikolojik olarak zarar görmesi durumunda, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre dava açma ve tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. İş kazası sonrası zarar gören işçi ya da ölen işçinin varisleri tarafından açılacak tazminat davası sonucunda 6098 sayılı kanunun 51, 52, 53 ve 54. Maddelerine göre, bazı giderlerin işveren tarafından karşılanması talep edilebilmektedir. Karşılanması talep edilen giderler aşağıdaki gibidir:

   Çalışanın ölmesi halinde talep edilecek giderler:

   • Cenaze giderleri,
   • Çalışanın ölümü hemen gerçekleşmemişse hastane giderleri ve çalışma kaybı nedeniyle gerçekleşen kayıplar,
   • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğradıkları zararlar talep edilebilmektedir.

    

   Çalışanın bedeni zarara uğraması durumunda talep edilebilecek giderler;

   • Tedavi giderleri,
   • Çalışamadığı günler için kazanç kayıpları,
   • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
   • Çalışanın ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan kayıplar talep edilebilmektedir.

   İş kazası sonrası acıkabilecek tazminat davalarının temelini, işçinin iş gücünün azalması ya da iş gücünü tamamen kaybetmesine bağlı olarak uğrayacağı maddi ve manevi kayıplarla ekonomik olarak uğrayacağı zararlar oluşturmaktadır.

   Be nedenle iş kazası sonrası açılabilecek tazminat davalarından en iyi sonucun alınabilmesi ve çalışanın mağduriyetinin en iyi şekilde giderilebilmesi için SGK müfettişleri ve diğer yetkili kişi ve kurumların hazırlayacağı tutanak ve raporlar oldukça önemlidir.

   İş kazası geçiren çalışanın; maaşı, sigorta bilgileri, çalışma koşulları, iş kazasının nasıl meydana geldiğine dair tüm detaylar, tanık ifadeleri varsa ihmaller gibi tüm detaylar çalışana verilecek tazminat tutarının belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

    

   MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

   Çalışanların iş kazası sonrasında bedenen veya psikolojik olarak zarar görmesi durumunda, tıpkı maddi tazminat davası gibi manevi tazminat davası açma hakkı da vardır. İş kazası sonrası manevi tazminat davası da 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nın 65. Maddesinde güvence altına alınmıştır. Davalarda yargılamayı yapan Hakim, çalışanın bedensel ve ruhsal olarak yaşadığı kayıpları göz önünde bulundurarak işverenin manevi tazminat ödemesine hüküm verebilir. İş kazası sonrası manevi tazminat talebinde bulunulmak için de aşağıdaki durumların ortaya çıkması gerekir.

   • Bir fiilin meydana gelmesi gerekir.
   • Meydana gelen fiil sonucunda zararın meydana gelmesi gerekir.
   • Meydana gelen fiil ile zarar arasında illiyet bağının olması gerekir.
   • Meydana gelen fiilin hukuka aykırı olarak gerçekleşmiş olması gerekir.
   • Çalışanın bedensel ve ruhsal olarak zarar görmesi gerekmektedir.
   • Bu maddelerle birlikte eğer çalışan hayatını kaybetmişse ailesinin manevi tazminat talebinde bulunması da mümkündür.

    

   DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NEDİR?

   Destekten yoksun kalma tazminatı, iş kazası sonucu veya meslek hastalığı sonucu ölen çalışanın desteğinden yoksun kalan yakınlarının talep edeceği tazminat türüdür. Bu tazminatın talep edilmesinin ön koşulu ise çalışanın hayatını kaybetmiş olmasıdır. Destekten yoksunluk tazminatının açılabilmesi için gerekli şartlardan diğerleri ise; çalışanın destekten yoksun kişilere hayattayken bakabilecek güçte olması ve tazminat talebinde bulunacak kişilerin gerçekten yardıma muhtaç kişiler olmasıdır.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.