DASK nedir?

   DASK nedir?

   Konut sahibi olan vatandaşların sıklıkla karşılaştığı DASK nedir, DASK’ın amacı nedir, zorunlu mudur gibi sorular sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor.

   Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK), ülkemizde özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden sonra gündeme gelmiş olan zorunlu bir deprem sigortasıdır. Konutların depreme karşı sigortalanması amacıyla kurulmuş ve olası hasarlarda vatandaşın hak kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Peki daha geniş anlamıyla DASK nedir? Zorunlu mudur ve DASK’ın amacı nedir? Tüm detaylar haberimizin içeriğinde…

   DASK NEDİR?

   DASK nedir sorusuna cevap olarak, deprem ve deprem sonrasında meydana gelebilecek yangın, infilak, yer kayması ve benzeri durumların neden olabileceği maddi zararların sigorta poliçesinde belirtilen limitler çerçevesinde karşılanması amacıyla yaptırılan bir sigortadır diyebiliriz.
   Bu sigortayla birlikte bina tamamen teminat altına alınmış olur ve binanın bir kısmının veya tamamının zarar görmesi durumunda zararı poliçe tarafından karşılanır. Ülkemiz bir deprem kuşağında yer aldığı ve sık sık deprem afetiyle karşı karşıya kalındığı için deprem sigortası zorunlu hale getirilmiştir. Konut alım satımlarında DASK’ın yaptırılmış olması zorunlu bir uygulamadır. Peki, DASK’ın amacı nedir ve hep birlikte buna bakalım.

   DASK’IN AMACI NEDİR?

   DASK’ın yani Doğal Afet Sigortasının yaptırılmasının pek çok amacı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki gibidir:
   • Tüm konutları deprem afetine karşı güvence altına almak.
   • Deprem nedeniyle oluşacak maddi hasarların yükünü reasüre ederek paylaşmak.
   • Devletin deprem sırasında oluşabilecek giderlerini en aza indirmek.
   • Gelecekte deprem dolayısıyla oluşabilecek hasarlara fon oluşturmak.
   • Ülkemizde sağlıklı ve sağlam yapılaşmaya katkı sağlamak.
   • Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkı sunmak diye açıklayabiliriz.
   Yukarıda sıraladığımız maddelere bakacak olursak hem devletin çıkarına hem de vatandaşın çıkarına bir durum söz konusudur. Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için olası büyük depremlerde devlet imkanları tüm hasarları karşılamaya yetmeyebilir veya çok geç telefi edilebilir. Bu nedenle sigorta poliçesi sayesinde devletin yapacağı çalışmalara gerek kalmaksızın maddi kayıplar derhal telefi edilecektir. Yukarıdaki sebeplere bakıldığında zorunlu deprem sigortasının, yaşanacak olası depremler sonrasında maddi hasarların telafisi için yasal bir zorunluluk olmasıyla birlikte aynı zamanda yaşamsal bir zorunluluk olduğunu görmekteyiz.

   DASK ADRES KODU NEDİR?

   DASK Adres Kodu, zorunlu deprem sigortası tarafından kullanılan bir uygulama kodudur. Konut ile ilgili tüm işlemler bu kod ile bilinebilir. Hatalı adres bildirimlerinden kaynaklanan sorunların engellenmesi amaçlanmıştır.
   Ülkemizde tüm konutlar için verilen 10 haneli bir koddur. Bu kodla özellikle DASK poliçe işlemleri hızlandırılır ve takibi kolaylaştırılmaktadır. Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yer alan bu koda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte nüfus müdürlükleriyle belediyelerden de bu kod numarası öğrenilebilmektedir.

   DASK ADRES KODU NE İŞE YARAR?

   pek çok işlemin kolaylaşmasını ve birçok probleminde ortadan kalkmasına fayda sağlamaktadır. Aşağıda belirtilen durumlar için DASK Adres Kodu oldukça önem taşımaktadır.
   • DASK adres koduyla adres bilgileri her kurum için standart haline getirilmektedir. Bu vesileyle adres takipleri kolaylaşacaktır.
   • Sigortalı konutların takip işlemleri kolaylaşmış olacak. Bu sayede Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayan konutların sahipleri tespit edilmiş olacak.
   • DASK kapsamı dışında kalan konut ve binalar için yanlışlıkla sigorta poliçesi üretilmesinin önüne geçilecek.
   • Adres bilgilerinin hatalı ya da yanlış verilmesinden kaynaklı olarak aynı konut ya da bina için mükerrer poliçe üretimi gibi sorunların önüne geçilecek. Bu da aynı konut için yanlışlıkla daha fazla prim ödenmesinin önüne geçmiş olacak.
   • Olası deprem durumunda DASK sigortası bulunan konut ve binaların yeri daha kolay tespit edilecek ve sigorta hizmetleri daha hızlı ulaştırılacak.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.