Teknoyatırım yapan KOBİ’lere finansman desteği

   19.05.2020
   Teknoyatırım yapan KOBİ’lere finansman desteği

   KOSGEB, tarımdan hayvancılığı, üretimden ihracata kadar pek çok sektörde işletmelere ve girişimcilere kredi desteği sağlamaktadır.

   Bu destek programlarından bir diğeri de KOBİ teknoyatırım destek programıdır. Bu destek programıyla özellikle teknoloji alanında yatırım yapacak KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Şimdi KOSGEB’in teknoyatırım yapan KOBİ’ler için sağladığı destek programının detaylarına birlikte bakalım.

   KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

   İşletmelerin KOBİ teknoyatırım destek programından yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
   – KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan işletmeler,
   – Aktif ve Kobi beyannamesi güncel olan işletmeler,
   – Ürün listesindeki şartları sağlayan işletmeler,
   – AR-GE sonucunda ortaya çıkan bir ürün için en fazla 5 yıl önce alınması şartıyla projenin başarıyla tamamlandığını gösterir belge, patent belgesi, teknolojik ürün deneyim belgesi ve prototip çalışmasını tamamlayan işletmeler,
   – Ürün listesinde yer alan ürünler için paydaşlar ile iş birliği yapması,
   – Paydaşın kamu kurum ve kuruluşu olmadığı durumlarda, başvuru sahibi işletmenin işbirliği uzlaşılarını gösteren belgeye sahip olması,
   – Ürün listesinde yer alan bir ürün için sunulan yatırım projesinin 10 milyon lirayı geçmemesi gerekir.

   PROJEDE İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR NELERDİR?

   KOSGEB’in KOBİ teknoyatırım destek programından yararlanabilmesi için www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.
   – Şartların sağlanması ve başvuru işlemlerinin yapılması sonrası, başvurunun uygun bulunması durumunda kurul değerlendirilmesine sunulur.
   – Kurul destekleme kararı verilen projeye bir izleyici gönderilir.
   – İzleyici 4 ay boyunca projenin uygulamasını izler ve izleme raporu hazırlar.
   – Bu dönemlerde izleyici olumlu görüş bildirmesi durumunda, işletme tarafından destek ödemesi talep edilebilecek.
   – Talep edilen destekler mevzuat çerçevesinde ödenir.
   – Proje sonuçlarının değerlendirilmesi proje bitiş tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere toplamda üç yıl süreyle izlenerek yapılır.

   KOSGEB KOBİ’ler için başka finansman destekleri de vermektedir. Bu desteklerin detaylarını incelemek için bu MAKALEMİZİ inceleyebilirsiniz.

   PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜRÜNLER NELERDİR?

   Program kapsamında destekler, AR-GE sonucunda ortaya çıkan ürünün;
   – Teknoloji alanları tablosunda yer alan teknoloji seviyesine göre,
   – Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimi kapsamında kullanılır.
   – Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesinde yer alan ürünler; HS6/GTİP kodu işe yayımlanmıştır.
   – Başvuru formunda ürüne ait GTİP kodu, www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan ürünlere karşılık gelen kod olmalıdır.
   – Üretimi için destek verilen ürünler, hem orta yüksek ve ileri teknoloji alanında yer alan hem de geçmiş yıllara ait ithalat-ihracat farkları 5 milyon dolar ve üzeri ürünler arasında belirlenmiştir.
   – Yayınlanan listede üretilmesi planlanan ürün yer almıyorsa, ilgili dönem için başvuru yapılamamaktadır.
   – Gelecek dönemde ilan edilecek yeni çağrılarda ürünün listede yer alması durumunda başvuru yapılabilir.

   BAŞVURU VE KONTROL İŞLEMLERİ

   Öncelikle işletmeler, KOBİ teknoyatırım destek programı başvuru formunu KBS üzerinden ilgili belgeleri de ekleyerek doldurması ve onaylaması gerekir.
   Başvurular en geç bir ay içerisinde kontrol edilir ve uygun olup olmadığına karar verilir.

   DESTEK SÜRECİ NASIL OLACAK?

   Proje başvurusunun kabul edilmesi durumunda destek süreci şu şekilde işleyecektir.
   – Projenin KOSGEB tarafından sağlanacak destek kalemleri, miktarları ve süreleri belirtilen sınırlar çerçevesinde değerlendirilir ve geri ödemesiz olarak destekler verilir.
   – Kurulun destekleme kararı aldığı tarih, projenin başlangıç tarihi kabul edilecektir.
   – Destek süresi en az 8 ay ve en çok 36 aydır.

   DESTEK LİMİTLERİ VE ORANLARI NE KADAR OLACAK?

   KOSGEB’in KOBİ Teknoyatırım Destek Programına başvuruda bulunan işletmelere verilecek desteklerin üst limiti; düşük ve orta düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için 1 milyon lira. Bu miktarın 300 bin lirası geri ödemesiz ve 700 bin lirası geri ödemeli desteklerdir. Orta yüksek ve ileri teknoloji alanında yer alan ürünler için 5 milyon 5 milyon lira destek verilecek. Bu miktarın 1,5 milyonu geri ödemesiz ve 3,5 milyon lirası geri ödemeli desteklerdir.
   – Yukarıda hesaplanan destek tutarlarının yüzde 30’u geri ödemesiz ve yüzde 70’i geri ödemeli olarak uygulanacak.
   – Satın alınacak malzemeler yerli malı tebliğinde yer alan tariflere uygunsa geri ödemesiz destek oranına yüzde 15’lik bir oran daha eklenecektir.
   – Personel giderlerinin üst limiti, geri ödemesiz üst limitinin yüzde 30’u geçemez.
   – Projelerde açık kaynak kodlu yazılım kullanılırsa geri ödemesiz destek oranına yüzde 15’lik bir oran daha eklenecek.
   – Programda belirtilen destek oranlarına ilave destek oranları Yüzde 15’i, işletmeye ödenen destek tutarı da destek üst limitlerini geçemez.

   PROGRAM KAPSAMINDA VERİLECEK DESTEKLER

   – Makine-Teçhizat Desteği: Alınacak olan makine-teçhizat ve kalıbın yeni olması şartıyla geri ödemesiz ve geri ödemeli destek.
   – Yazılım giderleri desteği: Yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ya da proje süresince sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemeli ve geri ödemesiz destek.
   – Personel gider desteği: Geri ödemesiz destek.
   – Eğitim ve danışmanlık desteği: Geri ödemesiz ve geri ödemeli destek.
   – Üretim hattı tasarım giderleri desteği: Makine-teçhizat ve kalıp giderleri için onaylanan toplam tutarın yüzde 3’ünü geçemez.

   DESTEK ÖDEMELERİ VE ERKEN ÖDEME

   – Tüm ödeme talepleri, işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
   – Desteklenen işletmeler, uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmelidir.
   – Destek talebi uygun bulunulursa işletme hesabına yatırılır.
   – Mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde sadece makine-teçhizata ilişkin satın alımları için hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilir.
   – Talep edilmesi halinde teminat karşılığı erken ödeme desteği sunulur.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.