ÖTV nedir? Hangi ürünlerden alınır?

   ÖTV nedir? Hangi ürünlerden alınır?

   ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi, ülkemizde pek çok üründe uygulanır ve oranları oldukça yüksek bir vergi türüdür. Bu vergi türü adı üzerinde özel bir vergi türü olup belirli ürünler için uygulanmaktadır.

   Ülkemizde ilk olarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde gündeme gelmiş ve 2020 yılında kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir.
   Bu yazımızda, günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) ne olduğunu, hangi ürünlerde uygulandığını, kimlerin mükellef olduğu gibi konuların tüm detaylarını siz değerli okurlarımızla paylaşacağız.

   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) NEDİR?

   Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), kanunlarla belirtilen ve belirli ürünlerle mallardan alınan bit harcama ya da tüketim vergisidir. Kesin olarak belirlenmiş maktu ya da belli bir orana göre hesaplanmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde yasalaşarak yürürlüğe giren ÖTV, AB bakış açısına göre uygulanmasındaki amaç sosyal faydadır. Bu nedenle lüks tüketim maddeleri ile sağlığa ve çevreye zararlı ürün ve mallara uygulanmaktadır.

   ÖTV dışında alınan Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi gibi konuların detayları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

   ÖTV’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

   ÖTV’nin yönetimi kolaydır. Çünkü ÖTV uygulanan mallar sınırlıdır ve bunun için de mükellef sayısı da azdır.
   ÖTV’nin kapsamı sınırlıdır. 4760 sayılı ÖTV kanununa göre, 4 madde halinde tarif edilmiş mallar üzerinden alınmaktadır. Ülke genelinde tüm mal ve ürünler için uygulanmadığından kapsamı sınırlıdır.
   ÖTV’nin ülke ekonomisine katkısı fazladır. ÖTV’den sağlanan hasılat genel bütçe vergileri arasında oldukça önemli bir miktara sahiptir. Az mükellef sayısı ve uygulama alanının sınırlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda ÖTV’nin hazineye katkısı oldukça fazladır.

   ÖTV’NİN KDV’DEN FARKI NEDİR?

   ÖTV, tek aşamalı ve ürünün ilk alım-satımında uygulanan bir vergi türüdür. Kanunda belirtilen mallar üzerinden bir defaya olmak üzere alınmaktadır.
   ÖTV, vergi uygulanacak malların el değiştirmesi durumunda yani ikinci el alım-satımlarında alınmamaktadır. ÖTV birçok yönden KDV ile benzerlik gösterse de bu özelliği onu KDV’den ayıran en önemli özelliktir.

   ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANMAKTADIR?

   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan I,II,II, ve IV. fırkalarında tariflerde belirtilen mallar ve araçlara ÖTV uygulanmaktadır. Buna göre aşağıdaki mal ve ürün türlerine ÖTV uygulanmaktadır:
   – Çevreye zarar veren yağ, akaryakıt ve türevi ürünlere,
   – Belirli bir miktarın üzerindeki lüks taşıtlara,
   – İnsan sağlığını kötü yönde etkileyen alkol ürünleri ile tütün mamullerine,
   – Beyaz eşya ve kürk gibi lüks tüketim sayılacak ürün ve mallara ÖTV uygulanmaktadır.

   KİMLER ÖTV MÜKELLEFİDİR?

   – 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 4. Maddesine ekli I,III, IV sayılı tarifelerdeki mal ve ürünler ile II sayılı tarifedeki mal ve ürünlerden kayıt ve tescile tabi olmayanları; imal, inşa ve ithal edenlerle bu malları müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,
   – II sayılı tarifedeki mal ve ürünlerden kayıt ve tescile tabi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler Özel Tüketim Vergisi mükellefleridir.

   ÖTV BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

   Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 4 maddesinin I sayılı tarifesinde yer alan mal ve ürünler için 15 günlük periyotlar halinde ayda 2 defa, III VE IV. Sayılı tarifelerdeki mal ve ürünler ile II sayılı mal ve ürünlerde kayıt ve tescile tabi olmayanların temininde; faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemlerinde beyan edilmektedir.
   – Beyan edilen vergiler; ÖTV Kanunu’nun 4. Maddesi I sayılı tarifedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen 10. Günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen 15. Günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
   – ÖTV Kanunu’nun II sayılı tarifesindeki kayıt ve tescile tabi mal ve ürünlerin ÖTV Beyannamesi, ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Ödemesi ise aynı gün içerisinde yapılır.
   – İthalatta alınan ÖTV, ilgili gümrük tarafından hesap edilir ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname ve diğer belgelerle imza altına alınarak mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirliğine tebliğ edilir. Ödemesi ise ithalatla aynı zamanda yapılır.

   ÖTV İSTİSNASI NEDİR?

   ÖTV istisnası, kanunda yapılan değişiklikle gündeme gelmiş ve ÖTV alınması gereken bazı ürünlerden ÖTV alınmayacağı anlamına gelmektedir. ÖTV Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle; otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet gibi ticari yük taşıma hizmeti veren firmalar ÖTV istisnasından faydalanabilecekler. ÖTV istisnasından faydalanacak diğer alanlar aşağıdaki gibidir:
   – Diplomatik istisnalar,
   – Petrol arama amacıyla yapılacak faaliyet istisnası,
   – İhracat yapacaklara yönelik istisnalar,
   – Türk Hava Kurumu ile ilgilim alımlarda yapılacak istisnalar,
   – İthalata yönelik istisnalar,
   – Kamu kurumlarındaki istisnalar,
   – Güvenlik kuruluşlarının silah alımlarındaki istisnalar.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.