Kurumlar vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

   18.05.2020
   Kurumlar vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

   Daha önceki yazılarımızda gelir vergisi, geçici vergi stopaj vergisi gibi vergi türlerinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığı ve kimlerin mükellef olduğu gibi konuların detaylarını paylaşmıştık.

   Bu yazımızda da Kurumlar Vergisi’nin ne olduğunu, bu vergi türünün mükelleflerinin kim olduğu ve nasıl hesaplandığı gibi konuların detaylarını siz değerli okurlarımız için paylaşacağız. İşte Kurumlar Vergisi’ne dair tüm detaylar…

   KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

   Kurumlar Vergisi, mükellef kurumların bir yıllık kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. Kurumların bir yıl içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. Daha önce Gelir Vergisi ve Stopaj Vergisi ile ilgili yazılarımızı paylaşmıştır. bu yazılarımızı da sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

   KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI KAÇTIR?

   Kurumlar Vergisi’nin de diğer vergiler gibi yıllık belli bir oranı vardır. Bu oran kurumların yıllık kazancının yüzde 20’si kadar olarak belirlenmiştir.

   KURUMLAR VERGİSİNE TABİ KURUMLAR HANGİLERİDİR?

   Kurumlar Vergisi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun ilgili maddelerine göre aşağıdaki kurumlar, kazançları üzerinden Kurumlar Vergisi’ne tabidir:
   – Limited, Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketler gibi sermaye şirketleri,
   – Kooperatifler,
   – İktisadi kamu müesseseleri, vakıf ve derneklere ait iktisadi işletmeler,
   – İş ortaklıkları gibi kurumlar; Kurumlar Vergisi’ne tabidir.

   HANGİ KAZANÇLAR KURUMLAR VERGİSİNE KONU OLUR?

   Yukarıda hangi kurumların, Kurumlar Vergisi’ne tabi olduğunu açıkladıktan sonra şimdi hangi kazançların vergiye tabi olacağını bakalım. Buna göre, aşağıdaki kazançlar Kurumlar Vergisi’ne konu olmaktadır:
   – Ücretler,
   – Serbest Meslek Kazançları,
   – Ticari kazançlar,
   – Menkul sermaye iratları,
   – Zirai kazanç,
   – Gayri menkul sermaye iratları,
   – Diğer irat ve kazançlar Kurumlar Vergisi’ne tabi kazançlar arasındadır.

   DAR MÜKELLEFİYET NEDİR?

   Kurumlar Vergisi mükellefi olan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilmesine dar mükellefiyet denir.

   TAM MÜKELLEFİYET NEDİR?

   Kurumlar Vergisi mükellefi olan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunanların, hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmesine tam mükellefiyet denir.

   Kanuni Merkez, vergiye tabi olan kurumların; kuruluş kanununda, tüzüklerinde veya sözleşmesinde gösterilen merkezdir.
   İş Merkezleri, işlemlerin fiili olarak toplandığı ve yönetildiği merkezleri ifade etmektedir.

   KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

   Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın, 1. gününden 25. günü akşamına kadar verilebilmektedir. Vergi Beyannamesi, mükellef olan kanuni merkez veya iş merkezlerinin bulunduğu yerin vergi dairesine verilmektedir. Her mükellef, vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname vermektedir. Buna göre mükellefler; alım-satım büroları ve mağazaları, imalathaneleri, bağlı iş yerleri, ajansları ve şubelerinin tamamı için beyanname verirler. Bunların muhasebeleri ve sermayeleri ayrı dahi olsa, ayrı beyanname verilemez.

   KURUMLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

   Kurumlar Vergisi, vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına kadar ödenmesi gereken vergileri özel hesap dönemlerinde beyanname verilecek ayın sonuna kadar ödenmektedir. Ödeme işlemleri bağlı bulunulan Vergi Dairelerine veya vergi dairelerinin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden gerçekleştirilebilir.

   ZARAR MAHSUBU NEDİR?

   Vergi mükellefiyeti olan kurumlar, ticari faaliyetlerinden doğan zararları, sonraki dönemlerde doğan kazançlardan düşebilirler. Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı hesaplanmak ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurumun gelecekteki kazançlarından indirilebilir. Yani yeni dönemde vergilendirilecek kazanç, bu zararlar indirildikten sonra vergilendirilecektir.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.