Bir personelin işletmeye maliyeti ne kadar?

   Bir personelin işletmeye maliyeti ne kadar?

   İş yapan ticaretle uğraşan pek çok şirketin çalışan maaşları, şirketin en büyük giderleri arasında yer almaktadır. Günümüzde çalışanın işverene maliyeti sadece maaşları gibi görülse de aslında böyle değildir.

   Çalışan net maaşına ek olarak vergi ücretleri ve SGK kalemlerine kesilen ücretler de eklenince bir çalışan işletmeye tahminin çok üzerinde bir maliyete mal olmaktadır.
   İnsanların aklını sık sık kurcalayan çalışan başına maliyet hesaplaması nasıl yapılır, çalışan başına ne kadar vergi ve prim ödenir ve çalışan maliyetinde hesaplama yaparken nelere dikkat edilmeli tüm bu soruların cevaplarını yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz. İşte bir çalışanın işverene olan maliyetinin kalem kalem hesaplanması

   BRÜT MAAŞ HESAPLAMA

   Bir çalışanın işverene ilk maliyeti brüt maaş ücretidir. Bu sebeple ilk olarak net ve brüt maaş hesaplamasıyla açıklamaya başlayalım. Bir çalışanın brüt maaşı içerisinde şu kalemler yer almaktadır.
   Brüt maaş içinde öncelikle net maaşı barındırır. Bununla birlikte; SGK çalışan primi, İşsizlik primi, Gelir vergisi ve Damga vergisini barındırmaktadır. Tüm bunların ne kadar bir tutara denk geldiğini de aşağıda detaylıca açıklayacağız.

   İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

   Bir işçinin işverene maliyetini hesaplarken tüm kalemler dikkate alınır. Öncelikle net maaş buna ilave olarak SGK kesintileri, vergiler ve SGK işveren payı gibi giderler de eklenmektedir. Şimdi kalem kalem bu maliyetlerin nasıl oluştuğuna bakalım.

   MAAŞLARDA SGK VE İŞSİZLİK PRİMİ HESAPLAMA

   Bir çalışanın maaşında SGK ve İşsizlik primleri için uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir. Bu oranlar brüt maaş için aşağıdaki taban ve tavan tutarları arasında uygulanır. Örneğin, yıllık tavan rakamı 22.072 lira olan kazanç miktarının geçilmesi durumunda bile SGK primleri 22.072 lira üzerinden hesaplanmaktadır. Taban tutarı ise 2.943 liradır ve bu da asgari ücrettir.
   SGK taban ve tavan tutarları şu şekildedir.
   2020 Ocak-Aralık taban aylık: 2.943 lira,
   2020 Ocak-Aralık tavan aylık: 22.072,50 liradır.

   Çalışan maaşından kesilecek primler yüzdelik olarak şu şekildedir:
   Primler              işveren payı(%)        İşçi Payı(%)        Toplam(%)
   SGK Primi        20,5                             14                          34,5
   İşsizlik Primi   2                                   1                             3
   Toplam             22,5                             15                           37,5

   GELİR VERGİSİNİN HESAPLANMASI

   Çalışanların aldığı maaşlar gelir vergisine tabidir. Bu maaşlar üzerinden kesilen gelir vergisi, işçi adına işletme tarafından ödenmektedir. İşletmenin çalışan adına ödemesi gereken vergi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır.
   Vergilendirilecek maaş tutarı = Brüt maaş ile SGK işçi primi ve İşsizlik primi,
   Vergi tutarı = Vergilendirilecek maaş ve gelir vergisi oranı.

   Gelir vergisi oranları yüzdelik olarak aşağıdaki rakamlar baz alınarak belirlenmektedir. 2020 yılı için vergilendirilecek maaş tutarı ve vergi oranları şöyledir.
   – 22.000 liraya kadar olan maaşlarda yüzde 15 vergi,
   – 49.000 liranın 22.000 lirası için 3.300 lira fazlasına yüzde 20,
   – 120.000 liranın 49.000 lirası için 8.700 lira fazlasına yüzde 27,
   – 600.000 liradan fazlası için 600.000 lirası için 195.870 lira fazlasına yüzde 40 oranında vergilendirme olmaktadır.

   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

   Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümün gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasına denir. Yani özetle kazanılan gelirin belirli bir kısmının vergiden istisna tutulmasıdır. AGİ tutarları çalışanın evlilik durumuna, evliyse eşinin çalışıp çalışmama durumuna, varsa çocuklarının sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bu tutarlar 2020 yılında en düşük 220.73 lira ve en yüksek 375,23 lira arasında değişen oranlarda ödenmektedir.

   ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADARDIR?

   Bir asgari ücretlinin işverene maliyetini hesaplayacak olursak aşağıdaki gibidir.
   2020 yılı için uygulanan net asgari ücret 2.324,71 liradır. Şimdi bu maliyetlerin detaylarına bakalım.
   – Brüt ücret: 2.558,40 lira,
   – SGK Primi işçi payı yüzde 14 oranında kesilmekte ve 412,02 liraya denk gelmektedir.
   – İşsizlik sigorta fonu yüzde 1 oranında kesilmekte ve 29,43 liraya denk gelmektedir.
   – Damga vergisi olarak yüzde 15 oranında kesilmekte ve 375,23 liraya denk gelmektedir.
   – Damga vergisi olarak yüzde 0,759 oranında kesilmekte ve 22,34 liraya denk gelmektedir.
   – Toplam kesintile 839,02 lira olmaktadır.
   – Buna en düşük AGİ miktarı olan 220,72 lirayı ilave edersek.
   – Toplam net ödenen ücret: 2.324,70 lira olmaktadır.

   Çalışanın işverene toplam maliyeti ise;
   – Net maaş olarak 2.324,70 lira,
   – Maliyeye verilen vergiler 170,84 lira,
   – SGK primi olarak 956,48 lira,
   – Bu maliyetlerin toplam tutarı ise 3.458,02 lira olmaktadır.
   Görüldüğü gibi asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti sadece maaşla sınırlı kalmayıp vergi ve prim ödemeleri ile birlikte toplamda 3.458,02 liraya denk gelmektedir.

   ÖRNEK BİR PERSONEL MALİYETİ HESAPLAMA

   Bir personele verilecek maaş üzerinden işverene maliyetini örnekle anlatacak olursak; Eğer bir personelinize aylık net 3.000 lira maaş vererek çalıştırmak isterseniz, 2020 yılı Ocak ayı maliyet hesaplaması şu şekilde olacaktır.
   3.000 lira maaş alan bir çalışanın;
   – Brüt ücreti 4.196 lira,
   – SGK prim payı yüzde 14 oranında kesilmekte ve bu miktar 587 liraya denk gelmektedir.
   – İşsizlik Sigorta Fonu için yüzde 1 oranında kesilmekte ve bu miktar da 42 liraya denk gelmektedir.
   – Gelir vergisi için yüzde 15 oranında kesilmekte ve bu oran 535 liraya denk gelmektedir.
   – Kesintilerin toplamı: 1.196 lira olmaktadır.
   – Net ücret: 3.000 lira.
   – AGİ tutarı en düşük 221 lira.
   – Toplam net ücret ise 3.221 lira olmaktadır.

   Personelin İşverene Toplam Maliyeti İse;
   – Brüt ücret: 4.196 lira,
   – SGK Primi olarak 860 lira,
   – İşsizlik sigorta fonu84 lira,
   – Bu maliyetlerin toplam tutarı ise: 5.141 lira olmaktadır.
   Bu hesaplamadan yola çıkarak bir çalışanın işverene ne kadar maliyeti oluyor ortaya çıkmaktadır. Ortalama bir çalışana 3.000 lira maaş veriliyorsa, bu çalışanın işverene toplam maliyeti 5.141 lira olmaktadır.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.