Senet Borcu Ödenmezse Ne Olur?

   25.04.2020
   Senet Borcu Ödenmezse Ne Olur?

   Günümüzde pek çok insanın mağduriyetine sebep olan senetler, kimi zaman senet veren tarafı zor durumda bırakırken kimi zaman da alan tarafı mağdur ediyor. Bunun için senedi alanın da verenin de dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi sizlere senedin ne olduğunu, senet borcunun ödenmediği durumlarda neler olabileceğini hakkında detaylı bilgi sunacağız.

   Ülkemizde en çok kullanılan ödeme yöntemlerinden biri de senetle ödeme yöntemidir. Buna ödeme garantisi verilen kıymetli bir evrak da diyebiliriz. Zamanı geldiğinde karşılıksız çıkan veya ödenmeyen senetlerin kişilerin başına çeşitli sorunlar açtığını biliyoruz. Peki senet borcu ödenmezse hangi durumlarla karşılaşılır? İşte ödenmeyen senetlere dair tüm detaylar.

   SENET NEDİR?

   Konumuza öncelikle senedin ne olduğunun tespiti ile başlayalım. , kişiler veya şirketler arası ödemelerde garanti almak için verilen kıymetli bir evraktır diyebiliriz. Bir diğer ifadeyle, alacak hakkı doğuran, karşı tarafın borcunun olduğunu gösteren yazılı bir belgedir. Senet ülkemizde uzun yıllar kullanılması münasebetiyle oldukça kıymetli ve çok güvenilir bir evraktır.

   SENET NASIL DOLDURULUR?

   Kişilerin veya şirketlerin, senet doldururken dikkat etmesi gereken oldukça önemli hususlar vardır. Senet alırken veya verirken nerelere dikkat edilmesi gerektiği iyi bilinmeli ve bu doğrultuda işlem yapmalıdır. Şimdi senet doldururken nelere dikkat edeceğiz birlikte bakalım. Madde madde sıralayacak olursak şöyle diyebiliriz:
   – Senet evrakının üzerine ödeme tarihi ve vade sayısı mutlaka doğru ve tam yazılmalıdır. Aksi durumda senet geçerliliğini yitirir.
   – Ödenecek miktarın ne kadar olduğu ve hangi para cincinden ödeneceği mutlaka belirtilmeli. Para miktarı yazılırken başına ve sonuna tırnak işareti (“- “) konmalıdır.
   – Senet sayısı birden fazla ise yukarıdaki işlemler ayrı ayrı hepsinde uygulanmalıdır.
   – Senet doldururken üst kısımdan biraz boşluk bırakılarak numaralandırma yapılabilir ancak bu zorunlu değildir.
   – Senedin kim tarafından verildiği kesinlikle belirtilmelidir. Bir şahıs ise onun ismi, şirket ise şirketin ismi belirtilmelidir.
   – Ödeme tarihi ve vadesi senette belirtilen yere eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalıdır.
   – Borçlu veya alacaklı olan kişinin ismi kesinlikle yazılmalıdır.
   – Senet üzerine yazılacak olan miktar yazı ve rakamla ayrı ayrı yazılmalıdır.
   – Senet doldurulurken, evrakın alt köşesine senedi ödemekle yükümlü olan kişinin bilgileri yazılmalıdır.
   – Senet için kefil olan başka biri de söz konusu ise onun da kimlik bilgileri yazılır.
   – Senet doldurma işlemleri doğru bir şekilde yapıldıktan sonra senedin tarafları sağ altta yer alan isimlerinin altına imzalarını atmaları gerekir.
   – Kefil bulunuyorsa onun da imza atması gerekir.

   SENET ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

   Ödeme zamanı gelmiş senetlerin alımı oldukça kolay bir işlemdir. Bir senedin tahsil edilebilmesi için öncelikle vadesinin gelmiş olması gerekir. Vadesi gelmiş olan kişiler senetleri ile birlikte alacaklı olduğu kişiden veya banka aracılığı ile ödenecekse ilgili bankadan alınabilir.
   Ödeme için gerekli olan belgeler eksiksizce götürüldüğünde senette yazılı olan tutar kısa bir sürede kişilere verilir. Evrak olarak borcu alacak olan kişi şahsen, kimlik kartı ve senedin aslı gibi evraklarla gidip tahsilatın yapılmasını ister. Ödenecek olan para miktarı fazla değilse ve bankada bu tutar varsa kişilere hemen verilir ancak tutar fazlaysa ve bankada o miktarda para yoksa bankalar kişilerden birkaç gün isteyebilir. Birkaç günlük süre içerisinde temin edilen para taraflara teslim edilir.

   SENET BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

   Senetler yasal bir evraktır ve vadesi geldiğinde ödenmemesi durumunda hukuksal yollara başvurulur. Alacaklı olan kişi hukuki yollara başvurmadan önce bir avukat aracılığı veya noter aracılığıyla karşı tarafa bir ihtarname gönderir ve borcun ödenmesini isteyebilir. Buradan sonuç alınamamışsa kişi hakkında icraya başvurur ve takibi başlatabilir. Bu işlem doğrudan da yapılabilir. Yani borçlu ile iletişime geçmeden ihtarname göndermeden de direkt icraya başvurabilir ve icra takibi başlatabilir.
   Senet resmi bir evraktır ve bu nedenle ödenmemesi, karşılıksız çıkması gibi durumlarda hukuki yollara başvurulur. Senedin ödenmediği durumda bir avukata başvuru yapılabilir. Avukat gerekli evrakları ayarlayarak hukuki süreci başlatıp icra takibi işlemine başvurabilir.
   İcra işlemlerini öğrenen kişi bu aşamada da borcunu ödemezse haciz işlemleri başlatılır. Borçlunun varsa üzerine malı mülkü bunlardan tahsil edilir. Yoksa iş yerine veya evine gelinir buradaki temel yaşam eşyalarının dışında kalan eşyalara el konulabilir.

   SENET BORCU NE ZAMAN SİLİNİR?

   Senet borcunun silinmesi için öncelikle borcun ödenmesi gerekir. Ödenmemiş borçlar hiçbir zaman silinmez ve hukuki süreç işlemeye devam eder. Bununla birlikte mahkemelerde senedin silinmesi, hakim kararına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
   Örneğin, iflas eden bir şirket ya da gerçek kişinin ödeme gücünün olmadığı ve daha öncesinden senet borcu olan kişinin borcu mahkeme kararı ile ortadan kaldırılabilir. Bununla beraber, borcun bir kısmı silinip bir kısmı ödenmek zorunda bırakılabilir.
   Diğer taraftan icraya verilmiş bir borç, icra yoluyla haczedilen mallarla da kapanabilir. Haczedilen malların değeri borcu kapatmaya yetmiyorsa borç tamamen kapanmaz. Malların değeri kadar siliniz kalan bor yine tahsil edilmesi için borçlunun hanesine yazılır.

   SENET BORCU ÖDENMEZSE HAPİS CEZASI VAR MI?

   Hukuk sistemimizde ve yasalarımızda senet borcunun ödenmemesi dolayısıyla hapis cezası ön görülmemiştir. Ödenmeyen senetler için ilk olarak icra yoluna başvurmak ve varsa borçlunun üzerine malvarlığı veya mülkü vs. bunlar haczedilir.
   Ancak icra takibi başladıktan sonra kişiler bu icra takibini durdurup borcunu yakın bir süre içerisinde ödeyeceğini taahhüt eder fakat bu sere zarfında borcunu ödemezse kişi hapis cezası ile cezalandırılabilir. Bu işlemlerin dışında borçluya hapis cezası ya da adli para cezası gibi işlemler uygulanmamaktadır.
   Geçmiş uygulamalara baktığımızda borçluya yalnız icra takibi başlatılmış ve icra yoluyla haczedilen mallardan borçlar tahsil edilmiştir.

   SENET BORCUNA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

   Kişilerin senet borçlarına itiraz hakkı bulunuyor ancak bunun için gerekli ve yeteri kadar sebebin olması gerekmektedir.
   Bunlara örnek verecek olursak şöyle sıralayabiliriz:
   – Senedi imzalayan kişi, imzalama sırasında bir baskı ve tehdit altındaysa,
   – Kişi senedi imzaladığı dönemde psikolojik ve akıl sağlığının yerinde olmadığı bir dönemde ise,
   – Senedi imzalayan ki imza attığı sırada sarhoşsa,
   – Senet imzaladığını hatırlamıyorsa,
   – Senedin üzerinde yazan tutar borçla paralel değil de çok fazlaysa,
   – Senedi ödemesine rağmen borç silinmediyse.
   Yukarıdaki sebepler dolayısıyla senetlere itiraz edilebilir. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken husus, borç ödendi ise evraklar itiraz sırasında mutlaka yanında bulundurulmalı. Diğer yandan senedi tehdit altında imzaladı ise 24 saat içerisinde suç duyurusunda bulunması gerekir. Farklı zamanlarda yapılan itiraz kabul edilmez.

   SENET ÖDENMEZSE MAAŞA EL KONULUR MU?

   Senedin ödenmemesi durumunda, borçlu kişi için başlatılan icra takibi sonucunda herhangi bir mal varlığının olmadığı öğrenildiği durumunda veya borçlu kişinin üzerindeki taşınmaz malların haklarını başka birine devrederek onları koruma altına aldığı durumda herhangi bir kurumdan maaş alıp almadığına bakılır.
   Borçlu herhangi bir kurumda ya da kuruluşta çalışıyorsa ve bunun karşılığında belli bir maaş alıyorsa, bu maaştan borç için belli bir miktar kesilecektir. Ancak şöyle bir durum vardır ki kişilerin maaşlarının tümüne el koymak mümkün değildir. Kişi ne kadar maaş alıyorsa bu maaşın yalnızca %25’lik tutarına en konulabilir. Kişinin yaşamını sürdürebileceği kadar olan maaşına dokunulmaz.
   Örneğin, 1000 TL maaş alan birinin maaşından 250 TL’si borç ödemesi için kesilebilir. Maaşın tamamının kesilmesi söz konusu değildir.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.