Karşılıksız Senet Nasıl Tahsil Edilir?

   25.04.2020
   Karşılıksız Senet Nasıl Tahsil Edilir?

   Ticari ilişkilerde mal alım satım karşılığında düzenlenen senetlerin vadesi geldiğinde ödenememesi durumunda hangi hukuki süreçler işletilir. Taraflar karşılıklı olarak hangi haklara sahip? Karşılıksız senet nasıl tahsil edilir? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

   ÖDENMEYEN SENET NASIL TAHSİL EDİLİR?

   Ticari ilişkiler veya borç alışverişlerinde karşılıksız çıkan senetlerle ilgili yapılacak olan ilk iş bankaya başvurmak olacaktır. Ödenmemiş ve karşılıksız çıkan senetler için bankaya başvurup karşı tarafa protesto çekilmelidir.
   Ödenmeyen senetler için bankaya başvuruda bulunmak ve borçlu kişi için protesto çekmek alacaklıya ne kazandıracak diyorsanız, öncelikle borca dahil olan üçüncü bir kişinin olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu da borç alacağı olarak için hukuken bu kişilere başvurma imkanı sunacaktır. Diğer bir nokta ise bankaların borcunu ödemeyen kişilere çektikleri protesto sonucu bu kişiler kara listeye alınır ve sicili bozuk kişiler arasına girerler.
   Ticaretle uğraşan hiçbir esnaf ya da girişimci veya gerçek kişi bu kara listede yer almak istemez. Bu yönüyle oldukça caydırıcı bir özelliğe sahiptir.
   Bankalardan ihtar çekerek kişinin borcunu ödemesi sağlanamazsa bu durumda başka bir yola başvurmak gerekmektedir. Bu aşamada takip edilecek en mantıklı yol hukuk yollarından biri olan icra takibi başlatmak olacaktır.
   İcra takibi yoluna başvurduktan sonra, yapılan icra işlemleri takip edilerek karşılıksız çek tahsil edilebilir.

   ÖDENMEYEN SENEDİN CEZASI NEDİR?

   Ödenmeyen ve karşılıksız çıkan senetler için hukuk sisteminde bazı yaptırımlar vardır. Eğer bir ticari alışverişten dolayı imzalı bir senet düzenlendi ve senedin vadesi geldiğinde ödeme gerçekleşmedi, senet karşılıksız çıktı. Bu durumda yapılması gereken ilk işlem klasik icra takibini başlamaktır.
   Klasik bir icra takibi sonrasında borç hala ödenmiyorsa bir başka aşamaya geçilmelidir. Bu yol ise haciz işlemlerinin başlatılması olacaktır. Senedin zamanında ödenmemesi durumunda borçlunun evine ve iş yerine haciz işlemleri için gidilebilir. Yine üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz mülk varsa bunlarda borç karşılığı haczedilebilir. Ayrıca evde temel geçim için gerekli eşyalar dışında kalan eşyalar da haczedilebilir.
   Hukuk sistemimizde karşılıksız senetler için bu yollar dışında herhangi bir para cezası ya da hapis cezası yer almamaktadır.
   Karşılıklı düzenlenen ve imzalanan senetlerin, ödeme zamanı geldiğinde karşılıksız olduğu yani ödenmediği durumlarda borçlu kişi doğrudan hapse atılmaz. Yasalarımızda borçtan dolayı hapse atma cezası hali hazırda yer almamaktadır.

   SENET BORCUNUN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA HAPİS CEZASI VAR MIDIR?

   Senet borcunu ödenmeyen kişilere normal şartlarda hapis cezası öngörülmemektedir. Karşılıksız senetlere karşı yapılacak ilk iş icra takibi ve ardından haciz işlemleri başlatmak gerekiyor.
   Ancak kişiler icra takibini durdurup borcunu yakın bir süre içerisinde ödeyeceğini taahhüt eder fakat belirttiği süre zarfı içerisinde borcunu ödemezse kişi hapis cezası ile cezalandırılabilir. Bunun dışında senet borçları için hapis cezası yoktur. Yasalar çerçevesinde yapılacak işlemler bunlardır. Bunların dışında bir yol görülmemektedir.

   ÖDENMEYEN SENET İÇİN İHTAR NASIL ÇEKİLİR?

   Karşılıklı imzalarla düzenlenen senetlerin tarihi geldi ve ödenmediyse alacaklı tarafın yapacağı ilk işin bankaya gidip borçluya protesto çekmesi olduğunu yukarıda söylemiştik. Bu işlem sonuç vermezse bir sonraki adım yine borçlu kişiye ihtar çekmek olacaktır.
   Ödenmeyen senetler için hukuki süreçler olarak banka tarafından çekilen protesto sonrası borç ödenmezse bu sefer bir noter aracılığı ile ihtar çekmek gerekir. Senedin vadesinin ne zaman geldiği, ne kadarlık bir senet olduğu, ne zaman ödenmediği ile ilgili tüm hususların yer alacak şekilde ihtarname çekilmeli ve bu şekilde senedin borcunun kapatılmasını sağlamak için talepte bulunulmalıdır.
   Özet olarak, borçluya ihtar çekerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ihtarın mutlaka bir noter aracılığı ile çekilmesi gerekir. Diğer bir husus da ihtar metninin içerisinde tarafların bilgileri, vade zamanı, borç miktarı gibi tüm detaylı bilgiler yer almalıdır.
   Borçlu şahıs protesto ve ihtar yoluyla yapılan girişimler sonrası borcu hala ödememiş ise bu durumda icra takibi ve haciz işlemleri başlatılabilir.

   VADESİNDE ÖDENMEYE SENEDE FAİZ UYGULANIR MI?

   Zamanı geldiği halde ödenmeyen her borçta olduğu gibi senetlerin karşılıksız çıkması durumunda ödeneceği zamana kadar faiz işleyecektir. Ancak burada uygulanacak faiz sisteminde farklı bir nokta vardır. Senet düzenleme ve borçlu-alacaklı ilişkisi hukuk sistemimizde biraz daha farklı uygulamaya sahiptir. Ticari hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan senede uygulanacak olan faiz oranları, normal faiz oranlarından daha fazla orana sahip olan reeskont faiz uygulanmaktadır. Bu da borçlu kişinin, faizin üzerinde bir faiz ödeyeceği anlamına gelir.
   Vadesi dolan ve ödenmeyen senet için icra takibine geçildiği takdirde ödenecek faiz her geçen gün artacağından borç katlanarak devam edecektir. Bu durumda da ödenecek faiz oranı diğer borçlar ile birlikte borçlu kişiye ödetilecektir. Bir başka husus da icra işlemleri dolayısıyla yapılan tüm dosya masrafları, avukat ücretleri, vekaletname ücretleri gibi ücretler de borçluya yüklenecektir.

   YAZAR BİLGİSİ
   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.